FWFF сътрудничи в природозащитните дейности на водещите партньори по проекта в ЗЗ Врачански Балкан (BG0002053).

Врачански Балкан е слабо населен, но привлича туристи със своите исторически забележителности и уникални пейзажи. Това е защитен карстов район със забележителни скални образувания, включително Вратцата, най-високите отвесни варовикови стени в Европа на малка надморска височина. Районът разполага с над 500 пещери и пропасти, което го прави най-богатия на пещери регион в България.

Врачански Балкан беше сред целевите обекти на проекта „Завръщане на лешоядите в България“ LIFE08 NAT/BG/278, където се извърши реинтродукция на белоглав лешояд от 2010-2016 г., което доведе до успешното размножаване на 20-25 двойки. В района постоянно се намират 60-80 белоглави лешояди, включително птици, маркирани от различни държави. Налице са съществуваща аклиматизационна волиера, площадка за подхранване и местна подкрепа.

Освобождаването на черния лешояд през 2020 г. в рамките на LIFE14NAT/BG/649 доведе до формирането на група от 18-23 индивида и 6-7 двойки през 2023 г. Мястото е подходящо и за реинтродукция на брадат лешояд, както е посочено в предпроектното проучване на Първанов  през 2018 г.

Целева територия - Врачански Балкан
Целева територия - Врачански Балкан

Вижте последните новини за проекта: