Балканско сътрудничество за опазване на лешоядите

От 17 до 21 април се състоя среща в Хърватска, организирана от проекта LIFE SUPport, Фонд за дивата флора и фауна взе участие с презентация на тема „Важни места за лешоядите на Балканите“ от Христо Пешев, координатор на ФДФФ за проект BalkanDetox LIFE Project. Целта на срещата е обсъждане на европейското санитарно законодателство и възможностите, които то дава за създаване и поддържане на площадки за подхранване на мършоядни птици. Опитът от България беше представен на хърватските ни колеги и институции, с което се надяваме да допринесем за по-бързо и ефективно приложение на ЕС регулациите, с цел подсилване на популацията на лешояди в островната част на Хърватска, което да е и в помощ на местните животновъди при депониране на умрели животни.

Presentation on LIFE SUPport meeting in Croatia

По-рано през април колеги от Дружеството за защита и проучване на птиците в Сърбия ни гостуваха в Кресненския пролом. Като партньор на ФДФФ в проекта BalkanDetox LIFE Project, им бяха представени дейностите за опазване и реинтродукция на лешояди в района (проект „Живот за брадатия лешояд“). В Сърбия се намира една от най-големите колонии на белоглав лешояд на Балканите – в пролома Увац. Организацията на грижи и подхранване на птиците там е поета от държавни институции. Колегите от НПО сектора в Сърбия работят усилено по въвличане на фермери, ловци и местни общности в опазването на хищните птици, с опции да се диверсифицира и разшири мрежата от площадки за подхранване и в западната част от страната, като така гарантира устойчивост на процеса.

Проект „Живот за брадатия лешояд“ (проект №101113869 LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE) се финансира от програма LIFE на Европейския съюз.

Изразените възгледи и мнения в статията са само на автора и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или CINEA. Нито Европейският съюз, нито предоставящият гранта могат да носят отговорност за тях.

Вижте още новини за проекта: