ФДФФ и Зелени Балкани  споделят природозащитни усилия по проекта в ЗЗ Сакар (BG0002021).

Сакар, близо до българо-турската граница, се отличава със заоблени хълмове и открити речни долини и е фокус на нашата организация от 2008 г. Изградили сме заграждение за елени и животновъдна ферма. Тук местните хора използват земята за пасища, земеделие и горско стопанство. Тези практики, особено интензивното селско стопанство, заплашват района чрез намаляване на пашата, превръщане на пасищата в земеделска земя и използване на вредни пестициди. Сухите пасища са изложени на риск от пожари, както естествени, така и причинени от човека. Въпреки тези предизвикателства ЗЗ Сакар е важна територия за проекта, действаща като трамплин между единствената колония на диви черни лешояди на Балканите и възстановеното размножително ядро ​​в Котел. Освен това е част от миграционния път на лешоядите към Босфора, което прави района безопасна зона за лешояди в помощ на млади или дезориентирани индивиди.

Целева територия - карта на Сакар
Целева територия - Сакар

Вижте последните новини за проекта: