Светло бъдеще за черния лешояд (2015-2022)

Запознайте се със завършилия през 2022 г. проект „Светло бъдеще за черния лешояд“, послужил като основа за настоящия проект „Живот за брадатия лешояд“.