Заплаха

Умишлено преследване и убиване на лешояди

В миналото са били ловувани хищни птици, включително лешояди (които са защитени в България от 1897 г.). Прякото преследване е било основна заплаха за лешоядите в цяла Европа дълго време. Днес обаче това е все по-рядко. През последното десетилетие на местни реинтродукции на белоглави лешояди имаше само един докладван случай на индивидуален острел, който се случи в Турция. За разлика от това, три черни лешояда бяха докладвани за отстреляни в рамките на проекта LIFE14NAT/BG/649 за две години – един в Унгария и два в България (Източните Родопи и близо до Добринище), всичките извън защитени зони.

Решения в проекта

  • Използване на система за ранно предупреждение, базирана на интензивно GPS проследяване на лешояди, първоначално разработена в проекта LIFE14NAT/BG/649 и разработена и разпространена в рамките на LIFE19 GIE/NL/001016. Той позволява 24/7 наблюдение на маркирани лешояди чрез смартфони, позволявайки ранна намеса за определяне на местоположението и времето на острел, за да се информират властите.
  • Поддържане и разширяване на широкомащабна мрежа за обмен на информация и добри практики относно опазването на лешоядите с около 1500 участници от всички балкански страни и съседни региони (FB на Балканските лешояди / имейл групи);
  • Предприемане на серия от интегрирани местни, регионални и национални събития за популяризиране на целите, дейностите и резултатите на проекта;
  • Повишаване на обществената осведоменост сред около 20 000 посетители годишно, насърчаване на опазването на лешоядите и подобряване на управлението на туристическия поток в природен парк Сините камъни;
  • Повишаване на капацитета на организации в Турция, Сърбия и Северна Македония за участие в преки полеви спасителни операции на лешояди и преки дейности за опазване на лешояди.

Помогнете и Вие на лешоядите

„Живот за брадатия лешояд“ се съфинансира с 80% от Програма Лайф на ЕС и от френските зоопаркове Де Доуе и Кроа.
За останалите 20% имаме нужда от Вашата помощ.

Заедно можем да помогнем за завръщането и оцеляването на тези застрашени птици в нашето небе!