ФДФФ е водещ партньор по проекта за ЗЗ Кресна (BG0002003) в България.

Кресненски пролом, в Югозападна България по долината на река Струма, е фокус на нашата  организация от 2000 г. Изградени са съоръжения за лешояди, костенурки и елени, животновъдна ферма, създадена в рамките на проект „Живот за Кресненското дефиле“ LIFE11 NAT/BG/363 ( 2012-2016 г.) и 200+ ха природосъобразно управлявана земя за нуждите на целевите видове на проекта. Проломът е дом на около 50 белоглави лешояда, с 5-10 формирани двойки през 2023 г. и 3 отгледани малки. През лятото те мигрират към Националните паркове Пирин и Рила. Тези лешояди са в контакт със северномакедонска популация, образуваща Струмско-Вардарската долина. Тяхното движение между Кресна и Демир Капия/Тиквеш може да помогне за реинтродукцията на черни лешояди, както е планирано в настоящия проект. Въпреки че сама по себе си ЗЗ Кресна е по-малко подходяща за белоглавите лешояди, в комбинация с местообитания в Северна Македония и ЗЗ Рилски манастир на север, тя бива неразделна част от комплексния хоумрейндж. Много подходящи местообитания за черен лешояд има в Югозападна България. Хранителната база е добра, въпреки че понякога има проблеми с отровни примамки поради конфликти между хора и хищници. Интензивните усилия намалиха тази заплаха, правейки я управляема за лешоядите.

Целеви територии - карта на Кресна
Целеви територии - Кресна

Вижте последните новини за проекта: