Заплаха

Неумишлено отравяне (отровни примамки за хищници)

Основната причина за намаляването на лешоядите в Европа е храненето с отровени трупове, предназначени да убият хищни бозайници. България преживява сериозна заплаха през 50-те и 60-те години на миналия век, когато отравянето е официална държавна практика. Отровна примамка, първоначално поставена за вълци, е причина за масовите отравяния на лешояди в Южните Балкани, довели до смъртта на 446 лешояда за 30 години. Въпреки законовите забрани все още се случват инциденти с тровене на Балканите, особено в Гърция и някои части на България. Тези събития могат да застрашат усилията за възстановяване, както се вижда от инцидентите в Кресненския пролом  (2017 г.) и Врачански Балкан (2019 г.), водещи до загубата на приблизително 58-60 белоглави лешояда. За да се предотвратят по-нататъшни загуби е важна бързата реакция, локализирането и отстраняването на поставената на място отрова и подходящата институционална намеса, които още липсват в цялост.

Решения в проекта

  • Използване на система за ранно предупреждение, базирана на интензивно GPS проследяване на лешояди, първоначално разработена в проекта LIFE14NAT/BG/649 и разработена и разпространена в рамките на LIFE19 GIE/NL/001016. Той позволява 24/7 наблюдение на маркирани лешояди чрез смартфони, позволявайки ранна намеса за предотвратяване на масова смъртност и точно определяне на местоположението и времето на отравяне, за да се информират властите и да се премахне отровната примамка възможно най-бързо.
  • Превантивна мярка е „концентрирането“ на лешояди в безопасни зони чрез целенасочено управление на потенциалната храна за тях и подобряване на мрежата от места за подхранване. Оптимизиране мрежата от допълнителни места за подхранване на лешояди с 10 нови места до ферми.
  • Повишаване на капацитета и ангажираността на националните институции за реагиране и борба с престъпленията срещу дивата природа, чрез предлагане на обучение по съдебна токсикология на 8 представители на правителствени органи, в рамките на Академията за престъпления срещу дивата природа (Испания) и насърчаване на изпълнението на Националната стратегия за борба с отравянията в България. Обучение на 30 институционални екипа на място на произшествието при разследване на реални случаи, предвид досегашния опит от средно пет сигнала за отровени лешояди годишно.

Галерия

Помогнете и Вие на лешоядите

„Живот за брадатия лешояд“ се съфинансира с 80% от Програма Лайф на ЕС и от френските зоопаркове Де Доуе и Кроа.
За останалите 20% имаме нужда от Вашата помощ.

Заедно можем да помогнем за завръщането и оцеляването на тези застрашени птици в нашето небе!