Наименование

„Живот за брадатия лешояд“ (проект №101113869 LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE)

Цели

Да възстанови популацията на брадат лешояд (Gypaetus barbatus) и черен лешояд (Aegypius monachus) в България и на Балканите.

Продължителност

7 години (август 2023 – юли 2030)

Bearded Vulture LIFE - project logo
Лого на проекта

Партньори

Сдружение „Зелени Балкани – Стара Загора“ и партньори – Фонд за дивата флора и фауна, Фондация ЕкоОбщност, EVN – Електроразпределение Юг ЕАД,  Северозападно държавно предприятие – Враца, Дирекция Природен Парк „Сините камъни“ от България, Фондация за опазване на лешоядите (VCF) от Нидерландия и Milvus group от Румъния.

Зелени Балкани
Фонд за дивата флора и фауна
Фондация Екообщност
EVN – Електроразпределение Юг ЕАД
Фондация за опазване на лешоядите
Природен парк Сините Камъни
Северозападно държавно предприятие – Враца
Milvus Group

Финансиране

Програма Лайф на Европейския съюз осигурява 75% финансиране, френските зоопаркове Биопарк Де Доуе и Сайнте Кроа съфинансират ФДФФ в проекта.

Bioparc de Doué-la-Fontaine
Sainte-Croix Biodiversité
Програма LIFE на Европейския съюз
Светло бъдеще за черния лешояд

Светло бъдеще за черния лешояд

Проект по програма LIFE, реализиран в периода 2015-2022 г.
Запознайте се с неговите цели и постигнатите резултати.