Снимка: © Любомир Андреев – LUPY

Заплаха

Критично малък брой птици за естествено разширяване на ареала

Брадатият лешояд е регионално изчезнал в континенталната част на Балканския полуостров и не може да се възстанови естествено, въпреки подобрените местообитания и положителното отношение на хората. Близките популации в Алпите, Турция и Крит не се възпроизвеждат ефективно, за да се разпръскват и да колонизират отново Балканите.

Черният лешояд се среща в малка изолирана колония в гората Дадия, Гърция, която обаче не се увеличава. Реинтродукцията на черните лешояди в Стара планина е обещаваща стъпка, но популацията все още е твърде малка (около 45 индивида). Този проект има за цел да освободи птици в България, за да ускори възстановяването на вида в историческия му ареал на размножаване.

Решения в проекта

Освобождаване на брадати и черни лешояди в природата в България:

  • Започване на създаване на териториална популация на брадати лешояди на Балканите чрез освобождаване на 15, отгледани в затворени условия, индивида в дивата природа на България
  • Укрепване и увеличаване на успешно реинтродуцираната популация на черния лешояд в България чрез освобождаване на общо 70-100 индивида, като по този начин националната популация се увеличи пет пъти (6-8 двойки е през 2023) и се удвои балканската гнездяща популация (36-43 двойки е през 2023)
  • Стратегическо разширяване на ареала на черните лешояди и улесняване на свързването на различните колонии, чрез създаване на регионална мрежа от места, обитавани от вида
  • Повишен капацитет на българския екип за практическо отглеждане и реинтродукция на брадати и черни лешояди
  • Повишен капацитет на румънския екип за планиране и изпълнение на програми за повторно въвеждане на лешояди

Галерия

Помогнете и Вие на лешоядите

„Живот за брадатия лешояд“ се съфинансира с 80% от Програма Лайф на ЕС и от френските зоопаркове Де Доуе и Кроа.
За останалите 20% имаме нужда от Вашата помощ.

Заедно можем да помогнем за завръщането и оцеляването на тези застрашени птици в нашето небе!