Заплаха

Токов удар и сблъсък с енергийна инфраструктура (електропроводи)

Смъртните случаи на птици, причинени от токов удар върху стълбове и сблъсъци с електропроводи и кабели, са добре документирани. От началото на реинтродукцията на белоглавия лешояд в Стара планина и Кресненския пролом през 2010 г., над 35 белоглави лешояда и най-малко два черни лешояда са били убити от токов удар, докато са кацали на опасни електрически стълбове в тези защитени зони. Това е особено проблемно в равнинни територии с ограничени възможности за кацане и в близост до места  на концентрация за почивка и хранене. Докато черните лешояди са по-малко склонни към токов удар поради навиците си да кацат, брадатите лешояди са податливи на сблъсъци с електропроводи, ски лифтове и инфраструктура на кабинкови лифтове.

Решения в проекта

Опитът от проекта LIFE14NAT/BG/649 показа, че смъртността от токов удар и сблъсък може да бъде намалена чрез увеличаване на броя на изолираните инфраструктурни инсталации в района. Настоящото предложение има за цел да ограничи заплахата от токов удар чрез защита на 600 стълба от най-опасните електропроводи, идентифицирани в целевите зони на проекта.

Галерия

Помогнете и Вие на лешоядите

„Живот за брадатия лешояд“ се съфинансира с 80% от Програма Лайф на ЕС и от френските зоопаркове Де Доуе и Кроа.
За останалите 20% имаме нужда от Вашата помощ.

Заедно можем да помогнем за завръщането и оцеляването на тези застрашени птици в нашето небе!