Заплахи и решения

Лешоядите са изправени пред редица заплахи. Научете повече за тях и как чрез нашата дейност се борим за решаването на тези проблеми.