Фиксирани черни лешояди в Кресненския пролом

Два от четири освободени черни лешояда се фиксираха трайно в Кресненския пролом, като изучават пролома и се придържат в района на площадката за подхранване. Те дадоха начало на ядро, което ще привлича, задържа и затвърждава още повече птици от вида в Пролома.

Началото на възстановяването на популацията на черния лешояд в Кресненския пролом започна през март 2024 г., когато група от 9 птици беше транспортирана от Испания от Vulture Conservation Foundation. Птиците престояха в адаптационна волиера около два месеца. Четири картала вече бяха освободени в Пролома.

Дали птиците се привързват?

Поради недостиг на женски черни лешояди в новосъздадената колония в Източна Стара планина, беше решено възрастен женски индивид от групата на деветте през март 2024 г. да се освободи не в Пролома, а в Котленска планина. Птицата беше отделена от останалите и транспортирана, по-късно пусната там. Два месеца след това мъжки картал от същата група беше освободен в Кресненския пролом. С голяма изненада наблюдавахме, че двете птици бързо напуснаха районите на освобождаване и се срещнаха във Врачанска планина, където останаха заедно и вече се държат като двойка в създадена и размножаваща се колония.

30 % от реинтродуцираните птиците са скитници

Един от освободените картали в Кресненския пролом потвърждава научния факт, че около 30 % от освободените птици започват незабавна миграция и не се задържат в района на пускане. Птицата се отправи право на север и в момента е край Калининград. За съжаление опитът показва, че ако не се хване и репатрира скоро, ще се изтощи от глад и летене.

Природолюбители, туристи и местни хора вече могат да се наслаждават на нов летящ вид в Югозападна България – черен лешояд (картал).

Това е първата пратка лешояди в рамките на новия проект “Живот за брадатия лешояд”, който цели да се реализира последния етап от възстановяването на едрите видове лешояди, заложена в План за действие за опазване на лешоядите на Балканския полуостров (BVAP), създаден през 2002 г.

Първо освобождаване на картали за района на Кресненския пролом беше предвидено в рамките на „Светло бъдеще за черния лешояд“ през 2018 г., но след трагичното отравяне на част от колонията белоглави лешояди там, плановете бяха променени.

Дейностите  в Стара планина и Кресна се осъществяват по проект Живот за брадатия лешояд LIFE22-NAT-BG-BEARDED VULTURE LIFE-101113869, който е съ-финансиран от програма ЛАЙФ на ЕС и е в партньорство между Зелени Балкани, ФДФФ, ЕкоОбщност, СЗДП, ПП Сините камъни, ЕРЮГ ЕВН България, VCF, Mivus Group. Допълнително съфинасиране е осигурено и от зоопарковете Биопарк Де Доуе и Сайнте Кроа от Франция.

Помогнете и Вие на лешоядите

„Живот за брадатия лешояд“ се съфинансира с 80% от Програма Лайф на ЕС и от френските зоопаркове Де Доуе и Кроа.
За останалите 20% имаме нужда от Вашата помощ.

Заедно можем да помогнем за завръщането и оцеляването на тези застрашени птици в нашето небе!

Проект „Живот за брадатия лешояд“ (проект №101113869 LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE) се финансира от програма LIFE на Европейския съюз.

Изразените възгледи и мнения в статията са само на автора и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или CINEA. Нито Европейският съюз, нито предоставящият гранта могат да носят отговорност за тях.

Вижте още новини за проекта:

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.