проект по програма LIFE на ЕС

Живот за
брадатия лешояд

възстановяване на популациите на брадатия и черния лешояди в България и на Балканите

Брадатият и черният лешояди са световно полузастрашени видове и са включени в Червената книга на България като „Изчезнали“. Благодарение на дългогодишни природозащитни инициативи, черният лешояд вече започна своето завръщане по българските земи.

Надграждайки постигнатите успехи, проектът „Живот за Брадатия лешояд“ има за цел да върне вида в България и на Балканите и да подпомогне успешно възстановената популация на черния лешояд.

БРАДАТ ЛЕШОЯД

Силуетът на брадат лешояд е изобразен на табела, указваща защитени природни зони и обекти в България десетилетия наред. Първото размножаване на закрито на брадати лешояди в света се случва в Зоопарк София през 1916 година.

ЧЕРЕН ЛЕШОЯД

Това е първият вид животно изложено в Царската Софийска Зоологическа градина през 1888 година, но и първият защитен вид от закона в България през 1897 г. В резултат на проект за реинтродукция, в България до 2023 г. има излюпени 5 малки.

Лешоядите са изправени пред много заплахи

Малко на брой птици

Последни новини

Помогнете и Вие на лешоядите

„Живот за брадатия лешояд“ се съфинансира с 80% от Програма Лайф на ЕС и от френските зоопаркове Де Доуе и Кроа.
За останалите 20% имаме нужда от Вашата помощ.

Заедно можем да помогнем за завръщането и оцеляването на тези застрашени птици в нашето небе!