ФДФФ е водещ партньор по проекта за района на Котел (ЗЗ Котленска планина BG0002029) в България.

Котленска планина, разположена в Източна Стара планина, е фокус на нашата организация от 2000 г. Изграден е капацитет от съоръжения за лешояди, две животновъдни ферми и 300+ ха приподосъобразно управлявана земя за нуждите на целевите видове по проекта. Районът изигра решаваща роля в проекта за реинтродукция на белоглавия лешояд от 2010-2016 г., което доведе до успешното размножаване на 28-30 двойки лешояди. През 2022 г. той е дом на популация от 80-110 белоглави лешояди, включително немаркирани и маркирани птици от Сърбия и Израел. Освен това освобождаването на черни лешояди от 2018 г. насам е доведе до сформиране на постоянна група от 15-18 индивида и 5 формирани двойки към 2023 г., с успешно отгледани 3 малки, което бележи завръщането им в България. Това място е подходящо и за реинтродукция на брадат лешояд, както се предлага в предпроектното проучване на Първанов и др. от 2018 г.

Целеви територии - карта на Котленска планина
Целеви територии - Котленска планина

Вижте последните новини за проекта: