ЗЗ Рилски манастир (BG0000496) , високопланински район, е изцяло собственост на Българската патриаршия. Покрита е с 94,8% естествени гори със средна възраст 99 години и внушителни скални масиви, което го прави отлично местообитание за брадат лешояд в България. Районът служи като алтернативно място на Стара планина за реинтродукция на вида, ако е необходимо. Той е исторически важен за черния лешояд, което го прави подходящ вариант за място за реинтродукция. Стратегически е разположен на 40 км от Кресненския пролом, където се размножават белоглавите лешояди и се планира реинтродукция на черния лешояд. Пускането на черни лешояди в ЗЗ Рилски манастир ще насърчи движението на птиците и в двете посоки, оптимизирайки използването на местообитанията.

Целева територия - карта на ЗЗ Рилски манастир
Целева територия - Рилски манастир

Вижте последните новини за проекта: