Целеви видове

Проектът „Живот за брадатия лешояд“ има за цел да възстанови популацията на брадат лешояд (Gypaetus barbatus) и черен лешояд (Aegypius monachus) в България и на Балканите.

Научете повече за тези два вида: