ФДФФ на Знания за Натура 2000

Участие на ФДФФ във форум на проекта „Знания за Натура 2000“ в Банско

Екипът ни взе участие във форум „Мониторинг на ефекта от изпълнението на мерки за поддържане/подобряване на състоянието на видове и природни местообитания“, организиран по проект „Знания за Натура 2000“ с бенефициент МОСВ в град Банско. Нашата тема беше превенция на тровенето на хищници, контрол и протокол за действие при откриване на отровени животни. Пред представители на държавни институции от дирекции на национални и природни паркове и РИОСВ, представихме отново свидетелства за сериозността на проблема и обсъждахме ролята на институциите в разкриване на подобни престъпления.

ФДФФ на Знания за Натура 2000

Важен акцент беше представяне на Система за ранно предупреждение за отравяне/бракониерство на диви животни с проследяване на лешояди с GPS предаватели. Методът е иновативен и много успешен, като колегите проявиха интерес за евентуално прилагане на повече места в България и в различни природозащитни и научни проекти.

Тридневната среща включваше и посещение в Кресненския пролом, където представихме нагледно дейностите по адаптиране и освобождаване на лешояди, изолиране на стълбове и управление на територия в полза на лешоядите.

ФДФФ на Знания за Натура 2000

Проект „Живот за брадатия лешояд“ (проект №101113869 LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE) се финансира от програма LIFE на Европейския съюз.

Изразените възгледи и мнения в статията са само на автора и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или CINEA. Нито Европейският съюз, нито предоставящият гранта могат да носят отговорност за тях.

Вижте още новини за проекта: