Програмата за освобождаване на елени в подкрепа на новото място, привличащо лешояди – Сакар

Все повече зачестяват посещенията на маркирани лешояди в района на Сакар. В средата на октомври преброихме рекордните 5 черни и 34 белоглави лешояди там. Много възможно е там да е имало гнездене на немаркирани с предаватели черни лешояди през 2023 г. Районът е ключов и е разположен между три ядра на черни лешояди – Котел, Източни Родопи и Турция. Това значи, че вътре се сместват птици от поне три колонии.

Лешоядите са привлечени от свободно пасящи стада от крави в електропастири. Но в районa на село Левка ФДФФ поддържа заграждение от 60 дка с 65 елени лопатари, които се използват в Програма за пускане на свобода.  Програмата на ФДФФ за размножаване на лопатари подпомага лешоядите. Пускаме ги в местата на реинтродукции на лешояди, за да създадем още естествена храна за птиците. Елените са естествена плячка за вълка, и така хищникът напада по-малко домашен добитък. Това потушава конфликта между човека и хищниците, оттам намалява вероятността за поставяне на отровни примамки.

Програмата се подпомага от български зоопаркове, които даряват отгледани там елени за нашата природозащитна инициатива. Многократно елени са дарявани от Зоопарк София, но също скоро и от по-малки такива – Карнобатски и Айтоски.

Проект „Живот за брадатия лешояд“ (проект №101113869 LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE) се финансира от програма LIFE на Европейския съюз.

Изразените възгледи и мнения в статията са само на автора и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или CINEA. Нито Европейският съюз, нито предоставящият гранта могат да носят отговорност за тях.

Вижте още новини за проекта: