„Моята работа е да направя така, че птицата да пие на следващия ден.“ – майстор Хюсеин

Бай Хюсеин от село Стрелци е майстор, каквито почти не са останали в Балкана. Той умее да строи и ремонтира планински чешми, като подарява на хората и животните достъп до чиста изворна вода.

Не взима пари за това, прави го „за хаир“. За местните от турския етнос това значи да сътворяваш добро без да искаш нещо в замяна. Прави се за помен или за здраве на близки хора.

Хюсеин поддържа 40 чешми в Котленска планина – ремонтира, подновява и чисти наоколо.

Отскоро бай Хюсеин обучава и наставлява нашия колега Стамен Станчев, за да върнат заедно бликащата студена вода в празните корита на стари планински чешми.

Там, където няма естествени езера и достатъчно големи пълноводни реки, в миналото изкуствените водоеми и чешми с корита са били единственото решение за напояване на добитъка. Напоследък добитъкът е на паша предимно на общински пасища и водопоите се поддържат за общо ползване и изисква по-големи инвестиции, което демотивира животновъдите да го правят със собствени средства. Местата за водопой са полезни и важни не само за добитъка, но и за дивите животни, както и за местни хора и туристи.

В сухи/варовити терени, където скалата обикновено е пропусклива, като Котленска планина, местата с вода са оскъдни и всички налични такива зависят от редовна поддръжка.

Дейността е част от проекта „Живот за брадатия лешояд“, който ще възстанови десетки чешми и водоеми в района за ползване от хора, добитък и видове от дивата флора и фауна. Възстановяване на влажните местообитания в районите на реинтродукция на лешояди е важна част от комплекса от мерки за устойчиво управление на територията, за целите на проекта.

Провежда се картографиране на всички налични и потенциални места за водопой в Котленска планина и възстановяване на чешми с корита, малки езера, резервоари и др., с най-голяма полза за добитъка, дивата природа ( лешояди, бозайници, земноводни, влечуги и др.) и хората.

Помогнете и Вие на лешоядите

„Живот за брадатия лешояд“ се съфинансира с 80% от Програма Лайф на ЕС и от френските зоопаркове Де Доуе и Кроа.
За останалите 20% имаме нужда от Вашата помощ.

Заедно можем да помогнем за завръщането и оцеляването на тези застрашени птици в нашето небе!

Проект „Живот за брадатия лешояд“ (проект №101113869 LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE) се финансира от програма LIFE на Европейския съюз.

Изразените възгледи и мнения в статията са само на автора и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или CINEA. Нито Европейският съюз, нито предоставящият гранта могат да носят отговорност за тях.

Вижте още новини за проекта: