Участие във II-та Европейска конференция за лешоядите

През отминалата седмица се проведе едно от най-значимите събития за годината: II-та Европейска конференция за лешоядите в Касерес, Испания, която събра над 400 специалисти от целия свят, работещи по проучването и опазването на лешяодите.

Главни организатори бяха Фондацията за опазване на лешоядите (VCF) подпомогнати от Junta de Extremadura, Съвет на провинция Касерес, Extremadura birding и финансирани от проект LIFE Aegypius Return, LIFE programme, Natura 2000.

Представители на Зелени Балкани и ФДФФ (Христо Пешев), част от екипа на проект „Живот за брадатия лешояд“  – представиха постигнатите резултата и успехи, както и предстоящите задачи във връзка с дейностите за черния и брадатия лешояд. Представители на проекта изнесоха следните презентации:
  •  Реинтродукция на едрите лешояди в България, към 2023 г.
  • Метода на отложено освобождаване на белоглави и черни лешояди, отгледани във волиерни условия в процеса на реинтродукцията им в България.
  • Данните за GPS проследяването свързват труповете на лешоядите, загинали от остра интоксикация, с мястото на приемане на отровната примамка, въпреки голямото отстояние между двете.

Осъществени бяха много контакти със стари и нови колеги и приятели, работещи с едрите лешояди. Екипът благодари лично и на представителите на Екстремадура и Андалусия, от където ще се доставят рехабилитирани черни лешояди за подпомагане на популацията в България.

Програмата след презентационните дни бе следвана от теренно посещение на знаковите места, в които се изпълняват консервационни дейности за лешоядите в Екстремадура. Екипът на нашия проект избра да посети Sierra de San Pedro.

Проект „Живот за брадатия лешояд“ (проект №101113869 LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE) се финансира от програма LIFE на Европейския съюз.

Изразените възгледи и мнения в статията са само на автора и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или CINEA. Нито Европейският съюз, нито предоставящият гранта могат да носят отговорност за тях.

Вижте още новини за проекта: