Среща – откриване на проект „Живот за брадатия лешояд“

Среща – откриване на проект „Живот за брадатия лешояд“

На 25 септември 2023 г. в София дадохме официален старт на „Живот за брадатия лешояд“, чиято цел е да върне изчезналия от природата брадат лешояд. Инициативата е на Сдружение „Зелени Балкани – Стара Загора“ и партньори – Фонд за дивата флора и фауна, Фондация ЕкоОбщност, EVN – Електроразпределение Юг ЕАД, Северозападно държавно предприятие – Враца, Дирекция Природен Парк „Сините камъни“ от България, Фондация за опазване на лешоядите (VCF) от Нидерландия и Асоциация Милвус Груп от Румъния. Проектът е съфинансиран от програма LIFE на ЕС.

Събитието уважиха официалните: гости г-н Мигел Ейне – Съветник на Испанското посолство в България, Николай Сиджимов – зам.-министър, Министерство на околната среда и водите, както и партньора ни от Фондацията за опазване на лешоядите – Жозе Тавареш, които изказаха своите приветствия за успешното начало на проекта, както и подкрепа за бъдещите дейности.

Среща – откриване на проект „Живот за брадатия лешояд“

„Живот за брадатия лешояд“ (проект №101113869 LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE) обединява усилията на 8 партньора от 3 европейски страни. Международният екип от експерти е допринесъл за връщането на лешоядите в няколко Европейски страни. В България, дейностите са част от План за действие за възстановяване на лешоядите на Балканския полуостров и дългосрочна консервационна програма, реализирана повече от 20 години.

Над 70 гости уважиха събитието, даващо старт на дейностите на проекта. Някои от тях задаваха въпроси към партньорите, а други отправяха поздравления, сред които бяха представители на Югоизточно държавно предприятие – Сливен; Дирекция Национален Парк „Централен Балкан“; НПМ-БАН, София; ИБЕИ-БАН; Зоопарк София и много други колеги. Проф. д-р Златозар Боев сподели любопитна история, разказана от своя баща – Николай Боев, как е създал символа на природозащитата в България – профил на брадат лешояд в къщичка. Самият Николай Боев като член на Съюза за защита на родната природа е изрисувал профилното изображение на брадат лешояд, който се поставя на табелките за резервати и вековни дървета и се превръща в символ на природозащитата в България.

Среща – откриване на проект „Живот за брадатия лешояд“

Освен дейностите за завръщане на брадатия лешояд на Балканите, друга основна част са дейностите по поддържане на популацията на черния лешояд, който наскоро върнахме в природата на България. Планирани са освобождавания на 70 черни лешояди в различни части на страната, които да подсилят създадената популация в България.

Проект „Живот за брадатия лешояд“ (проект №101113869 LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE) се финансира от програма LIFE на Европейския съюз.

Изразените възгледи и мнения в статията са само на автора и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или CINEA. Нито Европейският съюз, нито предоставящият гранта могат да носят отговорност за тях.

Вижте още новини за проекта: