Белоглавите лешояди от Кресна летуват в Рила през 2023

Лятото на 2023 г. групата белоглави лешояди от Кресненския пролом (над 30 птици) прекара на територията на Национален парк „Рила“ и Природен парк „ Рилски манастир“. Лешоядите, които имат GPS предаватели, показа че често нощуват в района на Мальовица, но обикалят за храна територията между върховете Калинини, Отовица  и Кабул, местността Пазар дере, долината на р. Урдина до Мальовица.  Причината за сезонния престой там е многото стада от домашни животни, качени на лятна паша в планината. Информацията от предавателите беше многократно потвърдена от служители на дирекциите на Парковете, които охраняват района.

Белоглави лешояди

Това е първата година от създаването на югозападната колония от белоглави лешояди, която птиците предпочитат Рила вместо Пирин за летуване. По-всяка вероятност това е свързано с изменения в правилата за пашуване в НП Пирин и по-малкото добитък, качен там за лятото.

Белоглавите лешояди от Кресна летуват в Рила

Проект „Живот за брадатия лешояд“ (проект №101113869 LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE) се финансира от програма LIFE на Европейския съюз.

Изразените възгледи и мнения в статията са само на автора и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или CINEA. Нито Европейският съюз, нито предоставящият гранта могат да носят отговорност за тях.

Вижте още новини за проекта: